امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در قسمت قبل با نمای Project و قابلیت جستجو در یونیتی آشنا شدید. در این قسمت با نمای Hierarchy ( سلسله مراتبی ) و مفهوم Parenting ( والد بودن ) در یونیتی آشنا می شوید.

Hierarchy یا سلسله مراتب

Hierarchy شامل فهرستی از تمام اشیاء موجود در بازی است. بعضی از آنها مثل مدل های سه بعدی ، نمونه های هستند که مستقیما به عنوان فایل asset در بازی قرار گرفته اند ، و بعضی دیگر ، نمونه های پیش ساخته ( Prefab ) هستند ( بعدا مفصل در مورد اشیای پیش ساخته یا Prefab صحبت خواهیم کرد ) ، اشیا سفارشی که بازی شما را تشکیل خواهند داد. می توانید اشیا را در Hierarchy انتخاب کرده و یک شی را برای استفاده به عنوان والد بر روی شی دیگر بکشید ( در شکل بالا ببینید ). چنانچه شی ای از صحنه اضافه یا حذف می شود ، در Hierarchy نیز پدیدار یا ناپدید می گردند.

Parenting یا والد بودن

یونیتی از مفهومی به نام parenting ( والد بودن ) استفاده می کند. برای اینکه هر شی از بازی را فرزند دیگری کنید ، بچه ی مورد نظر را بر روی والد مرد نظر در Hierarchy بکشید. بچه حرکات و چرخش والدش را به ارث می برد. می توانید از فلش کنار شی والد برای نمایش یا عدم نمایش بچه در مواقع لزوم استفاده کنید.

بعدا در مورد بحث Parenting بیشتر صحبت خواهیم کرد

دو شی غیر والددو شی غیر والد
دو شی والددو شی والد

در جلسه بعد درباره ی ابزار های کنترل صحنه صحبت خواهیم کرد