امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نمای صحنه دارای مجموعه ای از کنترل های هدایت برای کمک به حرکت سریع و موثر شما در محیط است.

پیکان حرکت

می توانید از کلید های جهت نما روی صفحه کلید برای حرکت در محیط صحنه مثل پیاده در میان صحنه استفاده کنید. پیکان بالا و پایین ، دوربین را به جلو و عقب حرکت می دهند. پیکان های چپ و راست حرکت به پهلو های نما را امکان پذیر می کند. با نگه داشتن کلید Shift حرکت سریعتر می شود.

تمرکز

اگر شی-بازی ای را در hierarchy انتخاب کنید و سپس موس را روی نمای صحنه ببرید و کلید F را فشار دهید ، نمای صحنه به سمت آن شی حرکت کرده و شی در مرکز نما قرار می گیرد. از این ویژگی به عنوان frame selection ( گزینش چارچوب) یاد می شود.

Move, Orbit و Zoom

جابجایی ، حرکت دوّار و درشت نمایی ، عملیات های کلیدی در هدایت نمای صحنه هستند ، بنابراین یونیتی چندین راه جایگزین برای اجرای آنها با بیشترین سهولت فراهم کرده است.

کاربرد Hand Tool

وقتی ابزار دست انتخاب شده است ( میانبر Q ) کنترلر کننده موس به شکل زیر است:

Move ( جابجایی ) : برای کشیدن دوربین در محیط ، کلیک کنید و بکشید.

Orbit ( حرکت دوّار ) : برای چرخیدن دوربین به دور نقطه ی تکیه گاه ، Alt را نگه داشته و کلیک کرده و بکشید. این گزینه در حالت 2D به علت اینکه نما orthographic است غیر فعال می باشد.

Zoom ( درشت نمایی ) : برای بزرگنمایی دوربین ، Ctrl ( در مکینتاش Command ) را نگه داشته و کلیک کرده و بکشید.

پایین نگه داشتن Shift میزان جابجایی و بزرگنمایی را افزایش می دهد.

میانبَر بدون استفاده از ابزار دست

برای کارایی بیشتر ، تمام این کنترل ها بدون در نظر گرفتن اینکه کدام ابزار transform انتخاب شده می توانند استفاده شود. مناسب ترین کنترل ها بستگی به موس یا track-pad ای دارد که شما استفاده می کنید :

عملموس سه دکمه ای
موس دو دکمه ای یا صفحه لمسی
مکینتاش با موس تک دکمه یا صفحه لمسی
Move نگه داشتن Alt و middle click-drag. نگه داشتن Alt-Control و click-drag. نگه داشتن Alt-Commandand و click-drag.
*Orbit نگه داشتن Alt و click-drag. نگه داشتن Alt و click-drag. نگه داشتن Alt و click-drag.
Zoom نگه داشتن Alt و right click-drag یا استفاده از scroll-wheel. نگه داشتن Alt و right click-drag. نگه داشتن Alt-Control و click-drag یا استفاده از کشیدن دو انگشتی.

* در حالت 2D وجود ندارد.

حالت Flythrough

حالت Flythrough اجازه ی هدایت نمای صحنه با پرواز در محیط در حالت اول شخص را می دهد ، همانطور که در بسیاری از بازی ها انجام می دهید.

  • دکمه سمت راست موس را کلیک کرده و  نگه دارید
  • حالا شما قادر به حرکت پیرامون نما با استفاده از ماوس و کلید های WSAD برای حرکت به چپ/راست و جلو/عقب و کلید های E و Q برای حرکت به بالا و پایین هستید
  • Shift را برای سریع کردن حرکت تان نگه دارید

جالت Flythrough برای حالت دید Perspective طراحی شده است. در دید Isometric ، دکمه راست ماوس را نگه داشته و در عوض ماوس را برای چرخش دوربین حرکت دهید.

Scene Gizmo ( ابزارک صحنه )

گوشه ی بالا و سمت راست از نمای صحنه ، ابزارک صحنه وجود دارد. این ابزارک جهتِ فعلیِ دوربینِ نمای صحنه را نمایش می دهد و اجازه ی اصلاح سریع زاویه دید را می دهد.

با کلیک بر روی هر کدام از بازو ها می توانید سمت و سوی دوربین نمای صحنه را عوض کنید. با کلیک روی نقطه مرکزی ابزارک یا روی متن زیر آن ، بین دید Isometric و Perspective سوئیچ کنید. همچنین می توانید با نگه داشتن shift و کلیک در وسط ابزارک صحنه نمای Perspective بهتری با زاویه ای که از کنار و اندکی از بالا به صحنه نگاه می کند بگیرید.

به یاد داشته باشید که در حالت 2D ، ار آنجا که تنها گزینه ، نمای نگاه عمودی در صفحه XY است ابزارک صحنه نمایش داده نخواهد شد.

حرکات صفحه لمسی Mac

در صفحه لمسی Mac ، شما می توانید برای بزرگنمایی نما ، دو انگشتان را روی صفحه بکشید.

همچنین می توانید برای شبی سازی تاثیر کلیک بر بازوهای ابزارک صحنه از سه انگشت استفاده کنید ، کشیدن به سمت بالا ، چپ ، راست یا پایین برای تغییر نمای صحنه متناضر با جهت مورد نظر. در OS X 10.7 “Lion” ممکن است برای فعال کردن این ویژگی مجبور به تغییر تنظیمات صفحه لمسی شوید : * System Preferences و سپس Trackpad را باز کنید ( یا در Spotlight عبارت trackpad را تایپ کنید ) . * روی اولین گزینه ی “Swipe between pages” کلیک کرده و سپس روی “Swipe left or right with three fingers” یا “Swipe with two or three fingers” تنظیمش کنید.