امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اسکریپت نویسی چیست ؟

اسکریپت نویسی یک جز اساسی در تمام بازی هاست. حتی یک بازی ساده نیز نیاز به اسکریپت نویسی برای واکنش به ورودی که از طرف بازیکن میاد و ترکیب رخداد ها در روند بازی برای زمانی که باید اتفاق بی افتند دارد. به غیر از این ، اسکریپت ها می توانند برای خلق جلوه های تصویری ، کنترل رفتار های فیزیکی اشیا یا حتی پیاده سازی سیستم هوش مصنوعی مورد نظر برای شخصیت ها در بازی استفاده شوند.

اسکریپت نویسی مهارتی هست که به وقت و تلاش کمی برای یادگیری نیاز دارد؛ هدف از این بخش این نیست که به شما اسکریپت نویسی یاد دهد بلکه مفاهیم اصلی مورد نیاز اسکریپت نویسی را توضیح می دهد.

در مقاله بعدی درباره ایجاد و استفاده از اسکریپت ها خواهید خواند