امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
سامانه شماره گذاری رایانه

در این درس با مباحث اولیه درباره سیستم شماره گذاری در رایانه ها صحبت خواهیم کرد و در پایان تفاوت اعمال ریاضی در انسان و رایانه را متوجه خواهید شد. شاید در ابتدا این مبحث بنظر بیهوده باشد ولی باید بدانید که اصولا اطلاعات در رایانه چه عکس باشند ، چه متن و یا هر چیز دیگر ، به صورت اعداد هستند. یعنی زبان رایانه ، در اصل اعداد ریاضی هست. پس دانستن در این مورد بسیار مفید خواهد بود

من و شما عمل شمارش را با اعداد decimal انجام می دهیم. ما معنای شماره های 0 تا 9 را می فهمیم. بعد از اینکه به 9 رسیدیم ، شماره بعدی 10 هست. این سیستم به عنوان سامانه شمارگذاری مبتنی بر ده ( ده دهی ) نیز شناخته می شود ، زیرا ده رقم در سامانه شمارگذاری وجود دارد. اگر عددی مثل 2357 را ببینید ، می فهمید که قسمت decimal شامل دو تا عدد هزار ، سه تا عدد صد ، پنج تا عدد ده و هفت است. جدول 1-1 ریاضیات زیرین را نشان می دهد ، که اگر با اعداد decimal آشنا باشید حس می کنید که برایتان خیلی آشناست.

100    101     102     103  
1 10 100 1000 مقدار Decimal
7 5 3 2 تعداد
7 50 300 2000 مقدار محاسبه شده

ستون سمت چپ انتهایی 103 یا 10 به توان سه ( اصطلاحا مکعب 10 ) است. مقدار 10 * 10 * 10 برابر با 1000 است. عدد 2357 دارای 2 تا در این ستون است ، پس می شود 2000 .
ستون بعدی 102 یا 10 به توان دو ( اصطلاحا مربع 10 ) است. مقدار 10 * 10 برابر با 100 است. عدد 2357 دارای 3 تا در این ستون است ، پس می شود 300 .
هر عدد به توان یک برابر با همان عدد می شود ، پس 10 همان 10 می شود. عدد 2357 دارای 5 تا در این ستون است ، پس می شود 50 .
در آخر ، هر عدد به توان صفر برابر با 1 می شود. پس 10 همان 1 می شود. عدد 2357 دارای 7 تا در این ستون است ، پس مقدارش 7 می شود  .

اگر 2000 + 300 + 50 + 7 را به هم اضافه کنید ، مقدار 2357 را بدست می آورید. وقتی عدد 2357 را می بینید ، احتمالا اینطوری درباره آن فکر نخواهید کرد ، اما مقدار را تشخیص می دهید. برای مثال ، اگر به شما بگویم می خواهم به انتخاب شما 2357 تومان یا 7532 تومان به شما بدهم ، شما به آسان یتشخیص خواهیدداد که اولین انتخاب کمی بیشتر از 2 هزار تومان و دومین انتخاب بیش از 7 هزار تومان است.با مرور چیزی که می دانید ، ساده است که این معلومات را به چیزی که ممکن است برایتان جدید باشد وصل کنید. اعداد ده دهی به کار رایانه ها نمی آیند. این اعداد جای زیادی را هدر می دهند. به همین خاطر ، رایانه ای از سامانه شمارگذاری متفاوتی استفاده می کنند ، از قبیل binary  و hexadecimal .